En Vikinge Knøs,

gik rundt og frøs

mens han tog mål

af Langhusets Bål;

for ham da ville det være

en helt ufattelig Ære

hvis blot han fik lov

mens de andre sov

at passe Bålet for Natten.

Han spurgte Langhusets ældre Mand

og fik det svar - "jeg ved at du kan -

men ved ikke ret om jeg tør det -

for spørgsmålet er - om du gør det"

M.E.

 

forrige        nota'bene        næste